x

Český rybářský svaz, z.s.

Praha 4 - Michle, z.s., Vídeňská 744 / 2, 140 00 Praha 4. e-mail: Rybáři Michle

Domů Platby

Pracovní členská povinnost

Členská pracovní povinnost je v rozsahu podle nového Rybářského řádu a podle usnesení členské schůze, kdy může být hodinově navýšena, a v dohodnutých termínech. Práce je nejvíce možná na výlovech chovných rybníků (Ústavní – nemocnice Krč a Retenční nádrž Libuš – březen, duben), údržbě klubovny MO v Krči, nádrži Libuš a okolí.

Krč Měsíc Den Od Do
březen 16. a 23. 08:00 13:00
duben 20. a 27. 08:00 13:00
září 14. a 21. 08:00 13:00
říjen 12. a 26. 08:00 13:00
Libušská nádrž Měsíc Den Od Do
září 28. 08:00 13:00
říjen 19. 08:00 13:00

Od pracovní povinnosti osvobozeny ženy, důchodci (+65, rok narození od 1958 včetně), dále ze zákona děti, majitelé průkazu ZTP (ti mají též nárok na zlevněnou povolenku a levnější členskou známku).

Brigádní činnost za stejných podmínek jako pro dospělé je i pro mládež ve věku 16 -18 let. Brigádní činnost (10 hod.) lze nahradit platbou 70 Kč/hod.

Změny ve Stanovách a soupisech revírů - pozor na revíry ÚS Praha.

  • Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, vyprošťovače háčků,metr, váhu a podběrák.
  • Rybářské kontrole se předkládá státní rybářský lístek(StRL ) a povolenka k lovu (ne členská legitimace!!),policii předkládáme doklad totožnosti StRL.
  • Dávejte si pozor na chytání v noci, vzdálenosti od prutů, na místní podmínky u délky ryb a doby lovu dle ročního kalendáře!! Pozor na usnutí v noci u vody přes půlnoc - pruty musí být z vody. Pokud je povoleno chytání přes půlnoc, musí být zapsáno nové datum.
  • Pokud se dopustíte přestupku proti rybářskému řádu a stanovám a přijdete o povolenku, nezapomeňte se k zadržení vyjádřit na zápis a podepsat!!! RS vás k tomu musí vyzvat. Je vhodné si rozhovor nahrát třeba na mobil. V každém případě také musíte chtít dostat kopii zjištěného přestupku.

Na revírech Orlík, Račice, Trnávka a Morava 24 platí pouze celosvazové povolenky!!

Jan Formánek, předseda MO