x

Český rybářský svaz, z.s.

Praha 4 - Michle, z.s., Vídeňská 744 / 2, 140 00 Praha 4. e-mail: Rybáři Michle

Platby Brigády

Upozornění pro členy ČRS

5) Členský příspěvek se skládá:

 • z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné), schváleného členskou schůzí místní organizace
 • z pravidelného peněžního příspěvku (členské známky) schvalovaného Republikovým sněmem
 • z pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně
 • z úplaty za vydanou povolenku k lovu ryb, stanovenou uživatelem revíru
 • z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem, územní konferencí nebo členskou schůzí
  Ustanovení § 3 odst. 5 písm. c) se nevztahuje na děti do 15 let.
 • Chce-li si člen zachovat pouze prosté členství, je povinen zaplatit části členského příspěvku uvedené v § 3 odst. 5 písm. b), e).

11) Členství zaniká:

 • Vystoupením
 • zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle § 3 odst. 5 písm.b) do konce dubna příslušného roku
 • vyloučením
 • úmrtím

2) Člen má tyto základní povinosti:

 • platit členské příspěvky ve stanoveném termínu,
 • do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal,

Příjem a prodej povolenek

Povolenky z roku 2023 nutno odevzdat do 30. ledna! Nové jsou k dispozici do konce dubna 2024. Evidence členů ČRS (České i Moravské organizace) nově v RIS.

Krč: u Krčských rybníků, Vídeňská 744/2   Mapa
 • únor 2024  středa 13:00 - 16:30
Jižní Město: ulice V Jezírkách 1544/14, stanice autobusu 213 a 136 Metodějova (druhá zastávka od metra Opatov - směr JM, jedna od metra Háje - směr Pha), vchod z ulice Opatovská   Mapa
 • únor - březen 2024  úterý a čtvrtek 14:00 - 17:00
 • duben - srpen 2024  telefon 602 570 613 po dohodě

Na revírech Orlík, Račice, Trnávka a Morava 24 platí pouze celosvazové povolenky!


Pozvánka na členskou schůzi MO

která se koná 18. dubna 2024 od 16:30 hod. na základně v Krči. V sídle MO Krč: u Krčských rybníků, Vídeňská 744/2   Mapa