ČLENSKÉ PLATBY NA ROK 2021Ceny povolenekdospělímládež+ZTPděti do 15 let
územní mimopstruhová1100500300
pstruhová1100500300
celosvazová mimopstruhová25501400650
pstruhová26001500700
celorepubliková mimopstruhová3600..
pstruhová3700..
Členský příspěvek500200100
Zápisné30010050Členská povinnost je 10 hodin pro členy mladší 65 let, tj.narozeni v roce 1956 včetně a starší jak 18 let.
Pro mládež 15-17 je to 5 hodin.
Za nesplněnou povinnost platí mládež 20,-/hod,. dospělí 50,-/hod. Částka se platí předem.
Po splnění v tomto roce se částka vrací při nákupu nové povolenky, nebo se použije pro další rok.


Stále se platí při každé návštěvě manipulační poplatek 20,-Kč na provoz výdejny.


PRACOVNÍ ČLENSKÁ POVINNOST

    Členská povinnost je v rozsahu podle předchozího, a to v dále uvedených termínech.Práce je prováděna na výlovech našich chovných rybníků, údržbě klubovny MO v Krči, nádrže Písnice a Libuš a okolí. Případně může být částečně nahrazena sběrem tvrdého a suchého pečiva s hodnotou za kg podle dohody a doplacením.
Usnesením členské schůze MO jsou i nadále od pracovní povinnosti osvobozeny ženy, důchodci (rok narození od 1956 včetně), dále ze zákona děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP (ti mají též nárok na zlevněnou povolenku).
Nově organizujeme i brigády pro mládež, aby měla možnost seznámení se s činností okolo chovu ryb.

měsícdenoddo
Krč (Libuš)
březen20.,27.8:0013:00
duben17.,24.8:0013:00
září11.,18.8:0013:00
říjen9.,16.8:0013:00
Písnice
duben10.,17.8:0013:00
září18.8:0013:00
říjen9.8:0013:00


UPOZORŇUJEME na změny ve Stanovách a soupisech revírů - pozor na revíry ÚS Praha.

 • Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, vyprošťovače háčků, metr, váhu a podběrák.  Rybářské kontrole se předkládá státní rybářský lístek(StRL ) a povolenka k lovu
      (ne členská legitimace!!), policii předkládáme doklad totožnosti StRL.
 •   

 • Přisvojené - ulovené - ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které se ihned po příchodu uvede datum a číslo revíru. Pokud nic na tomto revíru neuloví,
      musí řádek před odchodem vodorovně proškrtnout !!! Pozor na usnutí v noci u vody přes půlnoc - pruty musí být z vody.

 • Vyjmenované druhy ryb
      (MP revíry - kapr, štika, candát, bolen, sumec, ryby lososovité a lipan;
       P revíry - kapr, ryby lososovité)
       zapisuje bezprostředně po ulovení s uvedením jejich délky a hmotnosti.


 • Dávejte si pozor na chytání v noci, vzdálenosti od prutů, na místní podmínky u délky ryb a doby lovu dle ročního kalendáře!!     


 • Pokud se dopustíte přestupku proti rybářskému řádu a stanovám a přijdete o povolenku, nezapomeňte se k zadržení vyjádřit na zápis a podepsat!!! RS vás k tomu musí vyzvat.
      Je vhodné si rozhovor nahrát třeba na mobil. V každém případě také musíte chtít dostat kopii zjištěného přestupku.
 • Vše podstatné, včetně podmínek lovu na revíru, kde se nalézáte, najdete v soupisu revírů.

  Pavel Šebesta, předseda MO Praha 4 Michle

  zpět na úvod